Нормативни документи

   УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
   Уставът е приет от Общото събрание на Сдружение „Съюз на счетоводителите в България” състояло се на 20.03.2013 г.

 

 КОДЕКС ПО ЕТИКА В СТОПАНСКАТА И НЕСТОПАНСКАТА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ 

Кодексът е приет с решение на Общото събрание на Сдружение „Съюз на счетоводителите в България” състояло се на 8.12.2001 г. в гр.София.

Общото събрание препоръчва на членовете си спазването му като норма на поведение при изпълнение на професионелните си задължения.


За да отворите документите ви е нужен Adobe® Acrobat® Reader - изтегли.