Софтуер

ПП за Уведомление по чл 62

Програмни продукти за уведомление по чл. 62, ал. 4 и по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на т...

Програмен продукт за ДДС

Програмен продукт за попълване и проверка на дневници по ДДС

Програма за Декларация 1 и 6

Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и ...

Building.Cloud

Building Cloud  Building Cloud -  WEB базиранBuilding Cloud  - локална...

WorkFlow

Програмата Work Flow е предназначена да дава максимално подробна оперативна, периодич...

Програмен продукт за Работна заплата и личен състав

Предназначението на програмата е да води отчет на личния състав на фирмата и да изчис...