>

Програмен продукт за Работна заплата и личен състав

Предназначението на програмата е да води отчет на личния състав на фирмата и да изчислява заплатите на щатните служители и работниците HRM2015