>

WorkFlow

WorkFlowПрограмата Work Flow е предназначена да дава максимално подробна оперативна, периодична и статистическа информация на хората управляващи фирмата и то без те да познават в подробности счетоводната терминология. Второто и предназначение е да дава и необходимата оперативна и обобщена информация на счетоводството за ежедневната им работа, за месечното и годишно отчитане пред ДС, защита пред одитори и при финансови и данъчни Ревизии. С Work Flow се създава, въвежда, обработва и съхранява информация за първичните и вторичните счетоводни документи и счетоводните операции към тях. От тази информация се ползават записванията по счетоводните сметки. Т.е. програмата обработва и съхранява едновременно и основанието документите и резултата - записванията по счетоводните сметки. Повече...