>

Building.Cloud

Building Cloud  

  • Building Cloud -  WEB базиран
  • Building Cloud  - локална инсталация сървърна технология


Целевата аудитория на

  • Building Cloud  са инвеститори, строители и проектанти. 


В много проекти всички участници по веригата използват Building Cloud  за обмен на информация с различни ползи и цели:

  • Инвеститори – контрол над строителя
  • Проектанти – изготвяне на проектната документация
  • Строители – изчисляване на необходимите ресурси, отчитане на изпълненото строителство.


Обикновено Building Cloud  се използва от „технически” персонал или по друг начин казано, персонала, който познава строителството на техническо ниво. 


В контекста на продуктовата гама на БизнесСофт BuildingManager се използва от повечето строители заедно с WorkFlow и HRManager, за да автоматизират пълния цикъл на своя бизнес. Основните допълнителни функции при такива системи са: 

  • информация за складови наличности и цени в реално време
  • сравняване на плана с реално реализираните разходи – стойностно и количествено
  • автоматизирано прехвърляне на документи използвани и различните системи