#

Новите срокове относно касовите апарати, електронните магазини и софтуера

Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО).

#

Промени в наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

Промените са в сила от 17.05.2019 г., като част от разпоредбите влизат в сила от 01.01.2019 г., а друга част от по-късни дати - 01.07.2019 г. и 10.10.2019 г.

#

Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, приет на 25 април 2019 г.

#

Уважаеми колеги, поклон пред паметта на Проф. д.ик.н.  Иван Душанов!!!

На 15.07.2019 година ни напусна Проф. д.ик.н.  Иван Душанов