7 Причини да си член на ССБ

22

Авг
Uab.bg
  • 475

 Защо да членуваш в ССБ ?

  • Приятелство - членовете на ССБ не са само колеги, а и приятели, които изповядват едни и същи ценности и морал.  
  • Лично израстване и развитие - членството в ССБ дава възможности за израстването ни  областта на човешките взаимоотношения и личното ни развитие. 
  • Развитие в бизнеса и кариерата - Всеки има нужда от партньори, а ССБ помага да бъдеш по-добър в професията. В Съюза членуват счетоводители от различни области на бизнеса и бюджетните организации. Всички ние си помагаме. ССБ отправя получените запитвания за счетоводно-данъчно и консултанско обслужване към всички свои членове. 
  • Престиж - Членовете на ССБ са професионалисти, повечето с дългогодишен опит в счетоводството, практикуващи във всички отрасли. Ние спазваме етични професионални и бизнес отношения.
  • Повече професионална информация - В ССБ поддържаме обмен на полезни документи, споделяме бизнес практики, провеждаме дискусии по актуални въпроси, касаещи счетоводния бранш. Организираме интересни и полезни обучения и семинари.
  • Взаимодействие - ССБ е мрежа от колеги с обща цел и интереси. Тук намираме партньорство и полезни решения.
  • Лесен достъп до най-доброто know-how - В ССБ имате достъп до добрите практики в консултантския бизнес. Ще намерите отговор на въпросите за организацията на работа, обучение наперсонала, намирането на нови клиенти, създаване на дългосрочни бизнес партньорства. Получвате възможност да се запознаете с една от най-добрите програми за счетоводство и управление на бизнес процесите и още няколко софтуера с различна насоченост. Продукти