WorkFlow за детски градини, ясли и млечни кухни

22

Авг
Uab.bg
  • 257

WokrFlow е счетоводен и складов софтуер, в който сме интегрирали функциите, необходими за обезпечаването на работата на счетоводството и домакините в детските градини, ясли, млечни кухни. С програмата имате възможност да контролирате всички разходи и приходи. Всяко плащане на такса се записва с автоматично осчетоводяване, с което се елиминира двойното и тройно въвеждане на една и съща информация. В  WokrFlow въвеждаме всички необходими рецепти, които подлежат на корекция по всяко време. Разхода на хранителните материали е автоматизиран и с два клика на мишката се генерира требвателен лист от съставеното меню за деня. Требвателният лист е разработен в три различни варианта, като по този начин обхващаме различните начини на работа на всеки домакин. Той също има възможност за автоматично осчетоводяване, както приходите от платени такси, фактурите и складовите разписки. Разпределението на материалите по складове се извършва още при въвеждане на самият документ за доставка. В програмата може да се създават неограничен брой приходни и разходни центрове, т.е. складове и обекти. Интересна и много практична опция на фактурите и складовите разписки е заприходяване на материали в няколко склада от един документ.  WokrFlow работи с партиди и срок на годност. 

С WokrFlow максимално улесняваме счетоводната дейност, като за целта предлагаме автоматично попълване на бланките за касови отчети и различни видове справки. За всеки наш клиент разработваме индивидуални справки и калкулации, съобразени със спецификата на неговата дейност.Продукти