Внедряването на ERP система цели решаването на бизнес проблеми и за това е от изключителна важност поставянето на ясен план за въвеждане. При внедряването на нова система от висок клас, съществено влияние оказват

Прочети повече

Въпреки, че предпочитаният от нас начин е личната среща и вербалната комуникация с Вас, за да се чувствате в безопастност предлагаме онлайн презентации на всичките ни продукти. Начините за провеждане са няколко

Прочети повече