Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съюза на счетоводителите в България, като собственик на уеб сайт uab.bg, зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при използване на нашите продукти и/или услуги.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). 

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт uab.bg.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва електронни съобщителни услуги, предоставяни от уеб сайта uab.bg,  Ако станете потребител на нашите продукти и/или услуги, можем да използваме Ваши лични данни и за допълнителни цели, свързани с Вашето по-качествено обслужване.

Служителите на съюза на счетоводителите в България са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Съюза на счетоводителите в България се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от потребителите в сайта uab.bg и/или получени след подписване на договор за предоставяне на продукти и/или услуги.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

Римсофт-7 ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200006788, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. Плевен, ул. "Васил Левски" No 76 и/или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: www.rimsoft.bg

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните на следните координати за връзка: имейл: rimsoft@rimsoft.bg; тел. + 359 889 217171

Какви данни и за какви цели, събрани от потребителите на rimsoft.bg обработваме

Данните, събирани от потребителите на услуги, предоставяни чрез уеб сайта rimsoft.bg са имена, телефонен номер и имейл адрес. Като ползвател на продуктите и/или услугите, Вие автоматично се съгласявате с настоящата Политика за поверителност.  Целите са техническото управление на сайта, за да Ви предоставим достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас.
Събраните данни се използват за целите на директния маркетинг:

  • отправяне на оферти за предоставяне на нови услуги и/или изменение в условията на вече използвани услуги от клиент;
  • измерване и оценка на ефективността на рекламата ни с оглед адаптиране и оптимизиране на рекламното съдържание към нуждите на клиентите ни;
  • подготовка на информацията, публикувана на интернет страницата ни, по най-подходящия за Вас и Вашето крайно устройство начин с оглед максимално улеснен и полезен достъп до това съдържание за клиентите на Римсофт-7 ЕООД;

Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид – Римсофт-7 ЕООД, чрез уебсайта rimsoft.bg, извършва анализи с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от услуги и за подобряване на обслужването на клиентите;

Политика за „бисквитките“   

С цел повишаване на ефективността, rimsoft.bg използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на rimsoft.bg, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта. 

Линкове

rimsoft.bg може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

Права на потребителите по отношение на личните данни

Вие имате право:

  • да получите информация относно обработването на Вашите лични данни, достъп до тях и правата Ви във връзка с това;
  • на корекция или допълване на Ваши лични данни, в случай че те са неточни или непълни;
  • да поискате изтриване на данни, освен в случаите когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение;
  • да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, като това не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето на съгласието;
     

Последна актуализация на 24.02.2022г.

Посетете страницата с общите условия на ползване http://rimsoft.bg/bg/usloviq-za-pozvane/ на rimsoft.bg, за да се запознаете и с тях.