Support

Events

"Отчет за промените в основния капитал" представлява счетоводен документ, който показва промените в собствения капитал на компанията през определен период.

Прочети повече >

Годишното счетоводно приключване е процес, който се извършва в края на финансовата година, за да се подготвят и прегледат финансовите отчети на една организация. Този процес включва няколко ключови стъпки:

Прочети повече >

В обобщение, ерата на големите данни не само наложи използването на BI системи, но също така стимулира тяхната еволюция, правейки ги по-мощни, лесни за използване и неразделна част от бизнес операциите в различните индустрии.

Прочети повече >