#

Римсофт-7 ЕООД

Град: Плевен

ЕИК: 200006788

Адрес за кореспонденция: ул.Ниш 5

Лице за контакт: Румен Йочев

Телефон: 0887649176

E-mail: rimsoft@rimsoft.bg

Година на създаване: 2000